ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ GR

         Η περιβαλλοντική στρατηγική της Π. Λεβαντής Αναπτύξεις & Κατασκευές αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης στρατηγικής της αειφορίας.

         H εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργή συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, για την επίτευξη αειφόρων αναπτύξεων και κτιρίων, επιτυγχάνονται σε τέσσερα επίπεδα:

          Α) Σύλληψη, θέση και σχεδιασμός των υπό ανάπτυξη ακινήτων.

          Β) Τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών εγκαταστάσεων.

          Γ) Τρόποι και μέθοδοι κατασκευών.

          Δ) Εκμετάλλευση, διαχείριση φυσικών πόρων και χρήση ΑΠΕ.

 

 

         Α) ΣΥΛΛΗΨΗ - ΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

         Επαγγελματικές αναπτύξεις: Βιοκλιματικά κτίρια κοντά σε στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και κατά προτίμηση του Μετρό.

        

         δείτε γιατί η θέση των οικοπέδων και οι τρόποι μεταφοράς των εργαζομένων είναι καθοριστικοί για την σπαταλούμενη ενέργεια.

 

         δείτε τη μείωση σε εκπομπές C02 από την χρήση ΜΕΤΡΟ έναντι άλλων ΜΜΜ.

 

         Οικιστικές αναπτύξεις: Μικρού ή μεσαίου μεγέθους και αισθητική εναρμόνιση με ευρύτερο περιβάλλον.

          Παραθεριστικές αναπτύξεις: Επιλογή τοπικής αρχιτεκτονικής, τοπικών μεθόδων κατασκευής και τοπικών υπεργολάβων (όταν ικανοποιούνται τα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας).

 

         Στοιχεία αειφόρου ανάπτυξης

         Ο διευρυμένος κύκλος ζωής ενός κτιρίου συμβάλει μακροχρόνια στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Αυτός ο διευρυμένος κύκλος ζωής εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον ευέλικτο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που με την σειρά του καθιστά δυνατές τις μελλοντικές τροποποιήσεις ενός κτιρίου γρήγορα, οικονομικά και χωρίς συμβιβασμούς.

 

         Αισθητική εναρμόνιση, σχεδιασμός & μελέτες

· Βιοκλιματική προσέγγιση σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού από μελετητικά γραφεία με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο.

· Πρωτότυποι κτιριακοί σχεδιασμοί σε όλα τα έργα χωρίς προδιάθεση τυποποίησης και μαζικής παραγωγής.

· Αισθητική εναρμόνιση και ένταξη στο άμεσο φυσικό περιβάλλον και κατά περίπτωση με το αρχιτεκτονικό ύφος της περιοχής.

· Κατάλληλη τοποθέτηση και προσανατολισμός όψεων των κτιρίων.

 

                       

         Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

         Παθητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

· Κατάλληλη αναλογία εξωτερικών ανοιγμάτων για την ρύθμιση των θερμικών φορτίων καθώς και την ποσότητα του φυσικού φωτισμού και αερισμού.

· Ειδικές θερμομονώσεις των κελυφών των κτιρίων.

· Συστήματα εξωτερικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπή.

· Εξωτερικοί, ενεργειακοί & αντιθαμβωτικοί, διπλοί υαλοπίνακες με μεγαλύτερη ικανότητα θερμομόνωσης.

· Εξωτερικά συστήματα σκίασης νότιων και δυτικών όψεων με αυτοματισμούς για την μείωση των θερμικών φορτίων κατά τους θερινούς μήνες και τον έλεγχο του φυσικού φωτισμού καθ΄όλη την διάρκεια του έτους.

· Κατάλληλος φυσικός φωτισμός σε όλους τους χώρους της ανωδομής των κτιρίων για την ελαχιστοποίηση του τεχνητού φωτισμού κατά την διάρκεια της ημέρας.

· Ανοιχτοί επί το πλείστον χρωματισμοί βαφών ή επενδύσεων στο εσωτερικό των κτιρίων.

 

         Κατασκευή περιβάλλοντων χώρων κτιρίων

· Κατασκευή υπογείων θέσεων αυτοκινήτων και άνωθεν αυτών (στο ισόγειο) κατασκευή κήπων επί πλακός

· Φύτευση με επιλογές από την τοπική χλωρίδα και γνώμονα την μείωση κατανάλωσης φυσικών και ανθρωπίνων πόρων για την συντήρηση των κήπων.

· Κήποι σε δώματα (πράσινες στέγες) που προσφέρουν θερμομόνωση, με ειδικό χώμα πάχους 20cm που κατακρατεί από την ατμόσφαιρα τα βαρέα μέταλλα και τα μετατρέπει σε λίπασμα, ενώ λειτουργούν και συντηρούνται με ελάχιστο κόστος και πότισμα.

 

 

         Ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

         Φωτισμός κτιρίων

· Καθολική εγκατάσταση σε όλα τα κτίρια λαμπτήρων χαμηλής ενεργείας, τελευταίας γενιάς, με ανταυγαστήρες φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης.

· Παρεμβολή συστημάτων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις φωτισμού για την μείωση της αναλισκόμενης ενέργειας των φωτιστικών σωμάτων κατά 25%.

         

         Θέρμανση / Κλιματισμός / Εξαερισμός κτιρίων

· Πλήρεις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για την θέρμανση (και ψύξη στα επαγγελματικά κτίρια).

· Σχεδιασμός και εγκαταστάσεις πολυζωνικής διάταξης.

· Αυτονομία και ανεξαρτησία ανά στάθμη και ανά τμήματα των ιδίων ορόφων ή ιδιοκτησιών σύμφωνα με τον προσανατολισμό.

· Έλεγχος ποσότητας του απαραίτητου μηχανικού εξαερισμού για την μείωση των θερμικών φορτίων των κλιματιστικών εγκαταστάσεων.

 

         Παραγωγή ζεστού νερού

 

· Εγκατάσταση ηλιακών panels για παραγωγή ζεστού νερού

                   

 

         Γ) ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

· Διαχείριση αχρήστων προϊόντων και απόβλητων των εργοταξίων από πιστοποιημένους φορείς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

· Αυστηροί κανόνες τήρησης υγιεινής και ασφάλειας στα εργοτάξια.

· Μέριμνα για μείωση της όχλησης και μέγιστη ασφάλεια γειτνιαζόντων κτιρίων και των χρηστών τους κατά την διάρκεια των κατασκευών.

· Συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση των επιπτώσεων επικίνδυνων υλικών και μεθόδων κατασκευής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

          Επιλογή υλικών & μεθόδων κατασκευής

          (κριτήρια ενεργειακού κόστους και συμβατότητας με το φυσικό περιβάλλον)

          Πρόκριση υλικών και μεθόδων που εξασφαλίζουν:

· Δυνατότητα ανακύκλωσης

· Μεθόδους παραγωγής με χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας

· Φιλικές ιδιότητες προς το φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο.

· Μικρές αποστάσεις μεταφοράς από το σημείο παραγωγής τους στο εργοτάξιο.

 

          Δ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ

         

          Συνεχής έρευνα, μελέτη  και εφαρμογή συστημάτων σε νέες κατασκευές:

 

· Φωτοβολταικά συστήματα δωμάτων & όψεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις καταναλώσεις του ιδίου κτιρίου.

· Αεριζόμενα κελύφη κτιρίων για τον δροσισμό τους.

· Εξαρτήματα υγρών χώρων χαμηλής κατανάλωσης νερού.

· Πρόληψη για διαρροές σε χώρους υγιεινής με ηλεκτροβάνες.

· Δεξαμενές αποθήκευσης όμβριων υδάτων.

 

 

         αρχή σελίδας

ΗΟΜΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ      

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ