ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ GR

ΗΟΜΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ      

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

studio Wella

Scriptorium

 

Έργο: Αειφόρο κτίριο γραφείων & καταστημάτων με 3 υπόγεια

Θέση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 109-111 & Φιλοξένου 10, Αθήνα

Πιστοποίηση: BREEAM VERY GOOD 64,41% (Interim certificate)

Επιφάνεια οικοπέδου: 908 μ2

Συνολική επιφάνεια κτιρίου: 5.358 μ2

Επιφάνεια ανωδομής: 3.267 μ2

Επιφάνεια υπογείων: 2.091 μ2

Αρχιτέκτονας: Κυριάκος Κυριακίδης & Συνεργάτες

Χρονολογία ανάπτυξης: Υπό κατασκευή

Χρήστης: Προς διάθεση

Φορέας ανάπτυξης: Π. Λεβαντής Επενδυτική ΟE

 

περισσότερες πληροφορίες

Υπερίων

  

Έργο: Kτίριο γραφείων & καταστημάτων με 3 υπόγεια

Θέση: Ηλία Ηλιού 51, Εκαταίου & Ευδόξου, Αθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου: 1.137 μ2

Συνολική επιφάνεια κτιρίου: 6.704 μ2

Επιφάνεια ανωδομής: 3.414 μ2

Επιφάνεια υπογείων: 3.290 μ2

Αρχιτέκτονας: Κυριάκος Κυριακίδης & Συνεργάτες

Χρονολογία ανάπτυξης: 2001-2005

Χρήστης: EFG Eurobank

Φορέας ανάπτυξης: Παντεχνική ΑΕ Φ&Π Λεβαντής ΑΕ & Σία ΟΕ

’ξων

 

Έργο: Κτίριο γραφείων & καταστημάτων με τρία υπόγεια

Θέση: Κατεχάκη 56, Ν.Ψυχικό, Αθήνα  

Επιφάνεια οικοπέδου: 1.056 μ2                            

Συνολική επιφάνεια κτιρίου: 5.582 μ2 

Επιφάνεια ανωδομής: 2.843 μ2

Επιφάνεια υπογείων: 2.739 μ2                                     

Αρχιτέκτονας: Ιωάννης Βικέλας & Συνεργάτες

Χρονολογία ανάπτυξης: 1997-1999

Χρήστες: Περιφέρεια Αττικής, Wella Hellas

Φορέας ανάπτυξης: Κοινοπραξία Φ&Π Λεβαντή

Μαραθών

 

Έργο: Υπερκατάστημα με δύο υπόγεια 

Θέση: Λεωφ. Μαραθώνος 12, ’νοιξη Αττικής

Επιφάνεια οικοπέδου: 2.868 μ2

Συνολική επιφάνεια κτιρίου: 5.288 μ2                                 

Επιφάνεια ανωδομής: 1.953 μ2 

Επιφάνεια υπογείων: 3.335 μ2

Αρχιτέκτονας: Ιωάννης Βικέλας & Συνεργάτες 

Χρονολογία ανάπτυξης: 1996-1999  

Χρήστης: Jumbo A.E.

Φορέας ανάπτυξης: Κατασκευές Λεβαντή ΑΕ

Olympia  

 

Έργο: Κτίριο γραφείων με δύο υπόγεια

Θέση: Παντανάσσης 5, Μαρούσι, Αθήνα     

Επιφάνεια οικοπέδου: 3.278 μ2

Συνολική επιφάνεια κτιρίου: 8.385 μ2                                  

Επιφάνεια ανωδομής: 3.950 μ2

Επιφάνεια υπογείων: 4.435 μ2

Αρχιτέκτονας: Ιωάννης Βικέλας & Συνεργάτες 

Χρονολογία ανάπτυξης: 1992-1995

Χρήστης: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)

Φορέας ανάπτυξης: Κατασκευές Λεβαντή ΑΕ

Μωραίτη 75 (γενική εργολαβία)

 

Έργο: Κτίριο αποθηκών & γραφείων με ένα υπόγειο

Θέση: Μωραίτη 75, Ν. Ψυχικό, Αθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου: 274 μ2

Συνολική επιφάνεια κτιρίου: 1.009 μ2

Επιφάνεια ανωδομής: 739 μ2

Επιφάνεια υπογείων: 270 μ2

Αρχιτέκτονας: Τ. Κουμαντάνος

Χρονολογία εργολαβίας: 1998-1999

Χρήστης: Ρεμέκ ΑΕ - Notos com 

Φορέας κατασκευής: Κοινοπραξία Π&Φ Λεβαντή

 αρχή σελίδας